Cultuurbeleidsplan

Vanaf het schooljaar 2005-2006 heeft de Kennemerpoort gebruik kunnen maken van de regeling ‘versterking cultuureducatie in het primair onderwijs’. In de afgelopen jaren is er voor het cultuuronderwijs een geoormerkt geldbedrag beschikbaar vanuit ons bestuur.
Voorwaarde voor deze subsidie was het maken van een cultuurbeleidsplan, een beschrijving van de visie van de school.
Dit beleidsplan omvat de volgende punten: 
•    Wat is onze visie?
•    Wat willen we doen? 
•    Hoe pakken we dat aan?
•    Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Dit plan is in juni 2019 aan de praktische, actuele situatie aangepast.
 

 

Wat is onze visie op cultuur?

Kinderen leren zich gaandeweg open te stellen voor wat zich aan kunst, media en cultureel erfgoed voordoet.
Wat betekent dit voor de kinderen?
Tijdens hun basisschoolperiode komen kinderen in aanraking met verschillende uitingen van kunst en cultuur, in de eigen omgeving of via de media.
Door in aanraking te komen met verschillende verschijningsvormen van kunst leren kinderen dat er verschillende uitingsvormen zijn; dat indrukken, ervaringen en emoties op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven.

 

 

 

 

 

Eigen ervaring en beleving geven betekenis aan activiteiten. De maker van een kunstwerk/vorm geeft zijn/haar visie op of beleving van de werkelijkheid weer. De kijker (of luisteraar) is vrij om zelf een eigen betekenis aan hetgeen hij/zij waarneemt (of hoort) te geven.
Het vermogen om na te kunnen denken over eigen of andermans activiteiten, verleden en producten stimuleert het bedenken en formuleren van strategie en bedoeling.

Wat willen we?

We willen een doorgaande lijn voor cultuureducatie voor de hele basisschoolperiode.
We hebben culturele activiteiten verdeeld in de volgende items:

•    1     Cultureel erfgoed 
•    2     Theater
•    3     Dans 
•    4     Muziek
•    5     Beeldende vorming (en Kunst in school)
•    6     Poëzie en literatuur.
 

 

Lees hier het gehele cultuurbeleidsplan