Absentie en verlof

AbsentieIndien uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is de lessen bij te wonen, verzoeken wij u dit voor schooltijd door te geven via Social Schools. Indien uw kind weer beter is, moet u uw kind ook weer beter melden (absentiemelding beëindigen). Een handleiding hoe u dit allemaal kan doorgeven vindt u Hier

Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij de absentie van uw kind telefonisch aan ons door te geven. Dit voorkomt dat er tijdens schooltijd navraag gedaan moet worden naar de reden van de afwezigheid van uw kind.

Daarnaast vinden wij het voor de rust in de school erg belangrijk om op tijd te kunnen beginnen. Wij willen u dringend vragen om er voor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt. Indien een leerling meerdere keren te laat op school verschijnt (en niet met de bus gebracht wordt), zijn wij genoodzaakt contact met u op te nemen en eventuele maatregelen te treffen.

 

Kinderen halen het beste uit zichzelf op De Kennemerpoort