Kennemerpoort

Kinderen halen het beste uit zichzelf op de Kennemerpoort.

Met plezier naar school gaan en met een glimlach op het gezicht weer naar huis.

Daar streven wij op de Kennemerpoort elke dag naar.

Door rust in school en een professionele samenwerking zorgen wij voor de maximale groei van uw kind.

Rust 

Een veilig pedagogisch klimaat is een vereiste voor een fijne sfeer en rust in de groep, waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht signaleert en analyseert wat er nodig is, zodat er geconcentreerd gewerkt kan worden aan de (basis)vaardigheden. Er wordt tijd gegeven om het aangeleerde in meerdere situaties toe te passen, individueel en in samenwerking met elkaar.  

 

 

Samen

Goed onderwijs maak je samen! De leerlingen, het team en de ouders. Hoe zorgen we samen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind? In de driehoek kind-ouders-leerkracht zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling. Daarnaast komt deze kernwaarde ook tot uiting in onze activiteiten en in de wijze waarop we er voor elkaar zijn, in blijdschap en verdriet. Samen leer je van en mét elkaar. Vandaar dat we aandacht besteden aan het leren samenwerken met elkaar. Onderwijs is teamwerk. De leerkrachten voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen. Wij gaan met ouders een educatief partnerschap aan, waarbij we hen zoveel mogelijk betrekken bij de schoolse ontwikkeling van hun kind.

Groei

In het leerklimaat bij ons op school groeien leerlingen en leerkrachten allemaal in hun eigen tempo en zorgen zij ervoor dat hun doelen bereikt worden. Wij stimuleren leerlingen zichzelf te ontwikkelen en zo tot leren te komen. Dit doen wij door regelmatig met de kinderen in gesprek te gaan. De leerkracht heeft een coachende rol tijdens het leerproces. Bij ons staat het proces en de vaardigheden centraal. Leerlingen zijn zich bewust van hun leerproces en de eigen rol daarin. 

Nieuws

Agenda