Klachtenregeling

Als er een klacht is over de gang van zaken met betrekking tot een leerling op school, kan dit het beste gemeld worden aan de groepsleerkracht van die leerling. Als de leerkracht en ouder(s) er in overleg niet uitkomen, dan vindt er een gesprek plaats met de desbetreffende ouder(s), de leerkracht en de directie. Wanneer dit onverhoopt geen oplossing biedt, kan men zich via de directeur van de school wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De bestuurscommissie Stichting Ronduit heeft zich aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen en heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd. De klachtenregeling staat uitgebreid beschreven in de schoolgids.

Tussenkopje vervolg alinea 

 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze tekst kunt u later vervangen door de uiteindelijke tekst. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze tekst kunt u later vervangen door de uiteindelijke tekst. 

 

Ongeveer 80 woorden

 

Lees meer