Ouderraad

De Kennemerpoort heeft een actieve ouderraad (OR) die diverse sportieve, culturele en feestelijke activiteiten voor de leerlingen organiseert of de leerkrachten hier ondersteuning bij biedt, veelal met ondersteuning van hulpouders. Denk daarbij aan activiteiten als het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, het voorleesontbijt, het sponsorschaatsen, de Avond4Daagse, de sport- en spelletjesdag en het afscheid van groep 8. Een volledig overzicht van alle activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden, is te vinden in het Jaarverslag van ouderraad. 

Ouderraad per locatie 

Aan het eind van het schooljaar 2012-2013 is besloten de ouderraad van De Kennemerpoort op te spitsen in twee onafhankelijk werkende ouderraden: de OR Lindenlaan en de OR Hofdijkstraat. De inkomsten en uitgaven worden beheerd door een penningmeester per locatie. 

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten van de OR worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alleen als voldoende ouders de ouderbijdrage overmaken, kunnen bovengenoemde activiteiten worden georganiseerd. Buiten heel leuk, zijn de activiteiten ook heel nuttig; ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind.De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald tijdens de algemene ouderavond, door de meerderheid van de aanwezige ouders. Het bedrag is in augustus 2010 vast gesteld op een jaarlijkse bijdrage van € 27,50 per kind. De penningmeester van de OR beheert de ouderbijdrage, stelt de begroting op en legt verslag over de financiën. 

Samenstelling van de ouderraad

Naast ouders maken ook leerkrachten deel uit van OR, om praktische zaken te kunnen overleggen De OR-leden van de locatie Lindenlaan stellen zich aan u voor via de fotocollage in hal bij de trap.

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

Kinderen halen het beste uit zichzelf op De Kennemerpoort